โยคะฟลาย

ทดลองครั้งแรกเพียง 200 บาทเท่านั้น!

COURSE DESCRIPTION

แผนกโยคะฟลาย  ดูแลและควบคุมการสอนโดย ครูเอ สลินทรา วิริโยทัย จบการศึกษาสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ 2 และเคยเป็นมัณฑนากรมาก่อน จากนั้นจึงเริ่มสนใจในศาสตร์โยคะและหันมาศึกษาอย่างจริงจังจนได้ประกาศนียบัตรด้านครูสอนโยคะเด็กและครอบครัว จาก Rainbow Kids Yoga สถาบันโยคะชื่อดัง แล้วจึงหันมาเป็นครูสอนโยคะ โดยเน้นเป็นพิเศษไปที่โยคะฟลาย เพราะอยากถ่ายทอดและแบ่งปันสิ่งดีๆ ที่ตัวเองเคยได้รับจากการฝึกโยคะฟลายไปสู่คนอื่นๆ บ้าง