News & Activities

image0

นักเรียนโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงในงาน Chiangmai Botanic Garden 2020 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต