News & Activities

image0

โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ เข้าร่วมแสดงในงาน Chiang Mai Young Talent 2020 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้จัดงานสำหรับพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงความสามารถ และขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านค่ะ