News & Activities

img2

บทสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซจากนิตยสารเข็มทิศเชียงใหม่ (Compass Magazine) ฉบับเดือนธันวาคม 2561