News & Activities

Jan-Jao

โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซขอแสดงความยินดีกับ น้องจันทร์เจ้า ได้รับคัดเลือกจากสถาบัน The Royal Ballet School เข้าร่วม Spring intensive course 2019 ณ ประเทศฮ่องกง