News & Activities

image0 (9)

ามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (93/2564) โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซจะดำเนินการสอนเต้นแบบออนไลน์ต่อตั้งแต่วันที่ 1-14กันยายน พ.ศ.2564 โดยวันอังคารที่31สิงหาคม64 งดการเรียนการสอนออนไลน์1วัน