ฮิบฮอบและโคฟเวอร์แดนซ์

COURSE DESCRIPTION

ฮิบฮอบและโคฟเวอร์แดนซ์ (Hip Hop, Cover Dance, Adult Dance) เปิดรับตั้งแต่4ขวบเป็นต้นไป เป็นการเต้นที่สามารถเต้นได้ทุกเพศและทุกวัย เน้นพัฒนาทักษะการเต้นและเสริมสร้างร่างกายของผู้เรียนให้มีความแข็งแรงไปพร้อมกับความสนุกสนาน ครูผู้สอนจะออกแบบท่าเต้นตามจังหวะของดนตรีฮิบฮอบหรือสอนท่าตามต้นฉบับการเต้นจากศิลปินที่มีชื่อเสียง ท่าทางการเคลื่อนไหวเป็นการเต้นที่รวดเร็ว มีการหยุด การย่อขาและโยกตัวขึ้นลงและการกระโดดไปตามจังหวะเพลง