News & Activities

image2

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 และตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ หยุด คลาสเรียนเต้น(บัลเลต์ แจ๊ส โคฟเวอร์ )และดนตรี ต่อไปจนถึงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563

เปิดทำการเรียนการสอนปกติอีกครั้ง วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ.2563

วันเรียนชดเชยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
วิแวซขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด

ขอพระเจ้าอวยพระพรให้มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ/ครับ