News & Activities

image0

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ ได้ผ่านการประเมินผลตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะทำงานสำนักงานศึกษาธิการและสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่