News & Activities

news-1

โครงการวิแวซปันรัก 

“การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” (กิจการ 20: 35)

โครงการ “Let’s Dance” ในค่ายครอบครัว Family Retreat (2016) คณะครูและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ ร่วมแบ่งปันความสุขและสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้พิการและญาติ ณ ศูนย์อบรมผู้นำกาลนิล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่