News & Activities

image1

ถึงครอบครัววิแวซและผู้ที่สนใจทุกท่าน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสCovid 19 ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ มาตรการตามหลักการข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการไทย ทั้งนี้ทางโรงเรียนวางแผนอย่างรอบคอบ ปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดและคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ

หากท่านต้องการทราบเนื้อหา ระเบียบและรายละเอียดข้อกำหนดของโรงเรียน โปรดติดต่อวิแวซโดยตรง

ด้วยรักและห่วงใย
โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ