แผนกเต้น

ครูโบว์
ปฐมาภรณ์ วิริโยทัย

ครูหลิน
วิสุดาพร บุญทวี

ครูบุ๋ม
พัชรียา รุ่งรัศมี

ครูเก็น
ปรัชญา พงศ์เมธีกุล

ครูปิ่น
อัณณ์ชญาพัชร์  เชิญธงไชย

แผนกดนตรี

ครูแทน
สันติภาพ วิริโยทัย

ครูรีนา
มนัสนันท์ โนจนานฤดม

ครูเลวี
นารดา เหลาบับภา

ครูเก็ต
กุลลดา กำแพงแก้ว

ครูแป้ง
ปริญญาพร รุ่งรัศมี

แผนกโยคะฟลาย

ครูเอ
สลินทรา วิริโยทัย