แผนกเต้น

ครูโบว์
ปฐมาภรณ์ วิริโยทัย

ครูหลิน
วิสุดาพร บุญทวี

ครูบุ๋ม
พัชรียา รุ่งรัศมี

ครูเก็น
ปรัชญา พงศ์เมธีกุล

ครูพิง
ธีริศรา บุญแท่ง

แผนกดนตรี

ครูแทน
สันติภาพ วิริโยทัย

ครูรีนา
มนัสนันท์ โนจนานฤดม

ครูเลวี
นารดา เหลาบับภา

ครูจิ้กกุ่ง
ธนวัฒน์ แก้ววิรุฬ

ครูเก็ต
กุลลดา กำแพงแก้ว

ครูเดย์
ณัฐวุฒิ   จันทร์ผ่อง

แผนกโยคะฟลาย

ครูเอ
สลินทรา วิริโยทัย

ครูอร
ศิริอร  แซ่ล้อ

ครูเวียง
สายพิณ ภู่วิจิตร