ครูบุ๋ม – พัชรียา รุ่งรัศมี

ครูสอนบัลเล่ต์แห่งโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ จบการศึกษาปริญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช มีประสบการณ์การสอนเต้นอย่างยาวนานมากว่า 20 ปี ผ่านการเรียน การสอบและได้รับประกาศนียบัตรบัลเล่ต์ขั้นสูงจากหลักสูตร Royal Academy of Dance (RAD) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ครูบุ๋มยังเข้าร่วมอบรมโครงการด้านการเต้นและการสอนเด็กของหลักสูตรและสถาบันอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

ประวัติด้านการศึกษา

  • ศึกษาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ผลงานด้านการเต้น

  • Classical Ballet Grade 4 , Royal Academy of Dance (RAD)
  • Classical Ballet Grade 5 , Royal Academy of Dance (RAD)
  • Classical Ballet Grade 6 , Royal Academy of Dance (RAD)
  • Classical Ballet Grade 7 , Royal Academy of Dance (RAD)
  • Elementary Classical Ballet ,Royal Academy of Dance (RAD)
  • Intermediate Classical Ballet , Royal Academy of Dance (RAD)

ประสบการณ์การสอน

  • สอนเต้นบัลเล่ต์ ณ สถาบันเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล ตั้งแต่ปี 1992-2000
  • สอนเต้นบัลเล่ต์ ณ โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ ตั้งแต่ปี 2015 – ปัจจุบัน