ครูเดย์ – ณัฐวุฒิ จันทร์ผ่อง

ประวัติด้านการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการแสดงดนตรี (Viola) วิทยาลัยดุริยศิลป์  มหาวิทยาลัยพายัพ

ผลงานด้านดนตรีและการสอนดนตรี

  • ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนลงเครื่องสาย ที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  • สมาชิกวง Chiang Mai Philharmonic Orchestra ตำแหน่ง Viola principal
  • Music director วง Lanna Viola
  • Music director วง Moonlight String Orchestra
  • สมาชิกวง Nimman street Orchestra
  • เข้าร่วมอบรม Pro musica Junior (SSMS)
  • เริ่มสอนดนตรีเครื่องสายที่สถาบันดนตรีต่างๆ ตั้งแต่ปี 2008 –ปัจจุบัน