ครูอร – ศิริอร แซ่ล้อ

ประวัติด้านการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการแสดงศึกษาโยคะและการสอนโยคะ

  • จบหลักสูตรครูโยคะ ที่ลานนาโยคะนมัสเต ปี 2007
  • เข้าร่วมอบรม “อนุสราโยคะ” ปี 2012
  • เข้าร่วมอบรม ศิวะนันทะโยคะ โยคะบำบัด(40 ชั่วโมง) ปี 2017
  • สอนโยคะที่สตูดิโอต่างๆ ปี 2007 –ปัจจุบัน
  • สอนโยคะฟลายที่โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ  ปี 2016 –ปัจจุบัน