ครูพิง – ธีริศรา บุญแท่ง

ครูสอนบัลเล่ต์และแจ๊สแห่งโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ ได้รับประกาศนียบัตรบัลเล่ต์ขั้นสูงจากสถาบัน Royal Academy of Dance (RAD) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และแจ๊สแด๊นซ์ขั้นสูงจากสถาบัน The Commonwealth Society of Teachers of Dancing (CSTD) ประเทศออสเตรเลีย เริ่มสอนเต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ครูพิงได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการประกวดเต้น to be number one ระดับภูมิภาค ประเภททีมอายุไม่เกิน 12 ปี ในปีค.ศ.2009 และรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม รับรางวัลประราชทาน พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในปีค.ศ.2017 ทั้งยังร่วมแสดงหนังวัยรุ่นเรื่อง “แซบ แสบโลกแตก” อีกด้วย ครูพิงยังคงเข้าร่วมอบรมโครงการด้านการเต้นและการแสดงต่างๆอย่างต่อเนื่อง

ผลงานด้านเต้นและการสอนเต้น

 • Merit, Classical Ballet Intermediate Foundation , Royal Academy of Dance (RAD)
 • Merit, Classical Ballet  Intermediate , Royal Academy of Dance (RAD)
 • Merit, Advanced  Foundation  Classical Ballet , Royal Academy of Dance (RAD)
 • Member Registered Teacher of the Royal Academy of Dance
 • Vocational Examination in Ballet Intermediate, Royal Academy of Dance (RAD)
 • Advanced Graded Examination in Dance Classical Ballet Grade 7, Royal Academy of Dance (RAD)
 • Grade 6 Modern Jazz, The Commonwealth Society of Teachers of Dancing (CSTD)
 • เริ่มฝึกสอนเต้นบัลเล่ต์ ตั้งแต่ปี 2015 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์ด้านการเต้นและอื่นๆ

 • ชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม รับรางวัลประราชทาน พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (2017)
 • ได้ร่วมแสดงตัวอย่างหนังเรื่อง “แซบ แสบโลกแตก” เป็นหนังวัยรุ่น (2016)
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ to be number one ระดับจังหวัด ประเภททีมอายุไม่เกิน 12 ปี (2009)
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ to be number one ระดับภูมิภาค ประเภททีมอายุไม่เกิน 12 ปี (2009)