News & Activities

image1

นักเรียนโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซได้เข้าร่วมแสดงในงานวันเด็ก “Toys fun festival” ณ ชั้น4 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เชียงใหม่ 

ทางโรงเรียนขอขอบคุณห้างสรรพสินค้าสำหรับเวทีในการแสดงความสามารถและขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอวยพระพรทุกท่านค่ะ