โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

Title

โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ สังกัดโรงเรียนการศึกษานอกระบบ ได้รับการรับรองการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการไทย แต่เดิมชื่อ Vivace Dance and Music (วิวาเช่) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556โดยครอบครัววิริโยทัย ประกอบไปด้วย  ครูแทน นายสันติภาพ วิริโยทัย, ครูเอ นางสลินทรา วิริโยทัย และครูโบว์ นางสาวปฐมาภรณ์ วิริโยทัย คุณครูทั้งสามท่านมีปณิธานมุ่งมั่นในการเผยแพร่ทักษะความรู้ทางด้านศิลปะ ดนตรีและเต้นให้แก่ผู้เรียนผ่านการเรียนการสอนที่สนุกสนาน แต่ยังคงความถูกต้องตามแบบแผนและเป็นไปตามหลักมาตรฐานระดับสากล  (Dance and Play with lively mood)

โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ แบ่งออกเป็น 3 แผนกการเรียน ได้แก่

แผนกดนตรี  ควบคุมและดูแลการเรียนการสอนโดย ครูแทน นายสันติภาพ วิริโยทัย

ประวัติด้านการศึกษา

 • ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต(ปริญญาตรี) สาขาการแสดงดนตรี(ไวโอลิน) มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง (2009)
 • ดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต(ปริญญาโท) สาขาดนตรีคริสตจักร/ไวโอลิน มหาวิทยาลัย Bob Jones ประเทศสหรัฐอเมริกา (2013)

ประวัติการศึกษาไวโอลิน

 • เรียนไวโอลินกับ อาจารย์สมชัย วัฒนาประสบณ์สุข (2003-2006), อาจารย์ทัศนา นาควัชระ (2006-2009), และ อาจารย์Kristin Figard (2011-2013)
 • เรียนไวโอลินแบบMaster Class กับ Francois Sochard, Alexander Sitkovetsky, Leo Phillip และ William Terwilliger

รางวัลและทุนการศึกษา

 • ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาการแสดงดนตรีจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างต่อเนื่อง (2006-2009)
 • ได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีในทุนภูมิพล (2008)

ประวัติการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี

 • เป็นสมาชิกวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ(Bangkok Symphony Orchestra)และวงดนตรี  Bangkok  Pro Musica ได้ร่วมแสดงกับวงดนตรีอาชีพทั้งสอง วงเป็นประจำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • สอนไวโอลิน Quintin Road Christian School และ DaySpring Bible College ประเทศสหรัฐอเมริกา(2009-2010)
 • เรียนเพิ่มเติมวิชา การสอนไวโอลินแบบSuzuki Violin Pedagogy ในมหาวิทยาลัยศิลปากร สอนโดย  อาจารย์ ออมพร โฆวินทะ
 • เรียนเพิ่มเติมวิชา การสอนไวโอลินระดับกลางและระดับสูง ในมหาวิทยาลัย Bob Jones ประเทศสหรัฐอเมริกา สอนโดย อ.Becca Grove (2012)
 • อาจารย์ประจำสาขาดนตรีคริสตจักร  มหาวิทยาลัยพายัพ (2014-ปัจจุบัน)

แผนกเต้น   ควบคุมและดูแลการเรียนการสอนโดย ครูโบว์ ปฐมาภรณ์ วิริโยทัย

ประวัติด้านการศึกษา

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน เอกสื่อสารการแสดง  คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2010)
 • อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต เอกศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2012)

ผลงานด้านการเต้น

 • Classical Ballet Grade 7 with Distinction ,Royal Academy of Dance.
 • Classical Ballet Grade 8 with Merit ,Royal Academy of Dance.
 • Classical Ballet Intermediate Foundation with Distinction ,Royal Academy of Dance.
 • Intermediate Classical Ballet with Merit, Royal Academy of Dance.
 • Advance Foundation Classical Ballet with Merit, Royal Academy of Dance.
 • Diploma Degrees Teaching Qualifications in Elementary, Modern Dance , Australasian Dance Association.
 • Diploma Degrees Teaching Qualifications in Elementary, Classical Ballet, Australasian Dance Association.
 • Diploma Degrees Teaching Qualification in Intermediate Classical Ballet, Australasian Dance Association.
 • Jazz/Hiphop2 ด้วยคะแนน100คะแนนเต็ม จาก สถาบันสอนเต้นDance Zone ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1ซีซั่น 3 และรองชนะเลิศอันดับ 2 แชมป์ออฟเดอะแชมป์ การประกวดเต้นรายการสงครามเท้าไฟ ทางกองทัพบกช่อง 5
 • มีประสบการณ์การด้านการเต้น การประกวดเต้นและการสอนเต้น ตั้งแต่ปี 2005
 • Certificate of Ballet of Teaching Studies, Royal Academy of Dance (2019)
 • ครูบัลเล่ต์ขึ้นทะเบียนของหลักสูตร Royal Academy of Dance กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  

แผนกโยคะฟลาย ควบคุมและดูแลการเรียนการสอนโดย ครูเอ สลินทรา วิริโยทัย

ประวัติด้านการศึกษา

 • ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ 2 (2009)
 • ประกาศนียบัตรด้านการศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิล DaySpring Bible College ประเทศสหรัฐอเมริกา (2010)
 • ประกาศนียบัตรด้านครูสอนโยคะเด็กและครอบครัว  “Yoga for kids and families”   Teacher training (RKY Internationally Recognized Certificate) กับองค์กร Rainbow kids yoga  (2015)

ประวัติการทำงาน

 • มัณฑนากร ที่บริษัท P49 design (2010-2013)
 • ผู้จัดการทั่วไปและครูสอนโยคะฟลาย ที่โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ (2013-ปัจจุบัน)