News & Activities

image1

นักเรียนโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซร่วมแสดงในงาน Chiang Mai Winter Wonderland เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561  ณ ไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นักเรียนทุกคนตั้งใจและแสดงได้อย่างยอดเยี่ยม ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอวยพระพรทุกท่านค่ะ/ครับ