News & Activities

ChiangMai Dance Festival (3)

เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงในงานสมาคมบัลเล่ต์ แจ๊ส เชียงใหม่ 2018 ณ ชั้น1 ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ภายในงานด.ญ.ไปรยดา ประสารยา นักเรียนบัลเล่ต์และแจ๊ส ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนดีเด่นประจำปี2018 โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ