การเต้นร่วมสมัย (Contemporary Dance)

COURSE DESCRIPTION

การเต้นร่วมสมัย  เป็นการเต้นรำผสมผสานองค์ประกอบต่างๆของดนตรีเป็นการเต้นที่เน้นการเชื่อมต่อจิตใจและร่างกายผ่านการเคลื่อนไหวการเต้นรำอย่างลื่นไหล มักเต้นด้วยเท้าเปล่า เน้นท่าการเคลื่อนไหวโดยใช้แรงโน้มถ่วงและการเต้นทิ้งตัวลงบนพื้น

โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ ใช้หลักสูตรการเต้นร่วมสมัยโดย Australian Teachers of Dance (ATOD) ประเทศออสเตรเลีย มีการสอบประเมินผลกับหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรจากต่างประเทศทุกปี