News & Activities

image0

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ เข้าร่วมการแข่งขันเต้นรายการ CSTD Thailand Dance Grand Prix 2023 ณ โรงละครอักษรา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

  • Honourable Mention, Jazz Ensemble 15&under.
  • Honourable Mention, Contemporary Duo 15&under.
  • Honourable Mention, Jazz Duo 15&under.
  • Honourable Mention, HipHop Duo 15&under
  • Honourable Mention Children Freestyle 7&under.