News & Activities

image1 (1)

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ เข้าร่วมอบรม Contemporary Dance Workshop “Faith Hop Love” โดยกลุ่มศิลปินจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่