ฮิบฮอบ และ โคฟเวอร์แดนซ์

COURSE DESCRIPTION

หลักสูตร Hip Hop 
โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ ใช้หลักสูตรการเต้นฮิบฮอบ โดย Australian Teachers of Dance (ATOD) ประเทศออสเตรเลีย มีการสอบประเมินผลกับหลักสูตรและรับประกาศนียบัตรจากต่างประเทศทุกปี

โคฟเวอร์แดนซ์ (Cover Dance, Adult Dance) เปิดรับตั้งแต่4ขวบเป็นต้นไป เป็นการเต้นที่สามารถเต้นได้ทุกเพศและทุกวัย เน้นพัฒนาทักษะการเต้นและเสริมสร้างร่างกายของผู้เรียนให้มีความแข็งแรงไปพร้อมกับความสนุกสนาน ครูผู้สอนจะออกแบบท่าเต้นตามจังหวะของดนตรีฮิบฮอบหรือสอนท่าตามต้นฉบับการเต้นจากศิลปินที่มีชื่อเสียง ท่าทางการเคลื่อนไหวเป็นการเต้นที่รวดเร็ว มีการหยุด การย่อขาและโยกตัวขึ้นลงและการกระโดดไปตามจังหวะเพลง