แจ๊สแดนซ์

COURSE DESCRIPTION

แจ๊สแดนซ์         เปิดรับตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป หลักสูตรCommonwealth Society of Teachers of Dancing (C.S.T.D.) หลักสูตรเต้นชั้นนำจากประเทศออสเตรเลียที่มีประวัติยาวนานมากว่า 80 ปี และแพร่หลายทั่วประเทศออสเตรเลีย, ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก, อังกฤษ และแคนาดา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะเทคนิคศิลปะการเต้นอย่างมีแบบแผน เน้นสร้างความแข็งแรง มีการวัดผลหลากหลายระดับ ทั้งระดับนักเรียน (Grand) และระดับอาชีพ (Major Grand) รวมถึงได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากหลักสูตรอีกด้วย