News & Activities

image3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Cover Dance รุ่นเล็ก ได้รับรางวัลชมเชยในงาน Kids dance contest จัดโดยธารา อีซูซุ สาขาสนามบิน ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอวยพระพรทุกท่านค่ะ