News & Activities

image1 (4)

โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งความรักให้แก่กัน ง่ายๆเพียง…

เข้าไปเขียนแสดงความคิดเห็น (review) ของท่านในเพจ Facebook ของโรงเรียนหรือใน google (ค้นหาชื่อโรงเรียน Vivaz Dance and Music School)

ฟรี! ฟรี! ฟรี! 50ท่านแรกรับบัตรของขวัญจากร้านกาแฟมิ่งมิตร และรางวัลจากวิแวซอื่นๆอีกกว่า100รางวัล

เขียนแล้วอย่าลืมโชว์และติดต่อรับของขวัญได้ที่ธุรการนะคะ สงวนสิทธิ์1รางวัลต่อ1ครอบครัวเท่านั้น

อย่าช้า! ช้าอดของหมดก่อน มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ  (หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2562 หรือจนกว่าของจะหมด)