News & Activities

50014530_10158094313803852_7829255755998953472_n

โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซภูมิใจเสนอกิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กเล็ก โดยครูหนุ่ย

กิจกรรมดนตรีดีๆเพื่อเตรียมความพร้อมและพื้นฐานดนตรีสำหรับเด็กเล็ก แบ่งเป็น 2 ระดับชั้น ได้แก่ 1. ชั้นเรียนสำหรับเด็กต่ำกว่า 3 ขวบ และ 2. ชั้นเรียนสำหรับเด็กตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป

เด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะดนตรีผ่านเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด การร้องเพลง การเคลื่อนไหวร่างกาย การเล่นเกมส์และการฟังเพลง ทั้งนี้ผู้ปกครองจะต้องร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ไปกับเด็กๆด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox, email: vivazdanceandmusicschool@gmail.com หรือโทร 095-6761248, 053-334705
*** หยุดทุกวันจันทร์***