ดนตรี

COURSE DESCRIPTION

แผนกดนตรีและขับร้อง เปิดสอนชั้นเรียนดนตรีและขับร้อง แบบกลุ่มรวมวงและแบบเรียนเดี่ยว (นักเรียน 1 คนต่อครู 1 คน)  สอนโดยครูผู้มีปริญญาทางด้านดนตรีและมีประสบการณ์เป็นมืออาชีพ

ชั้นเรียนที่เปิดสอน

  • ไวโอลีน
  • เปียโน
  • กีต้าร์คลาสสิก
  • กลุ่มรวมวง

ระบบการสอน

  • ทางสถาบันใช้เทคนิคการสอน และหลักสูตรที่หลากหลาย  เพื่อให้เหมาะสมกับอายุ และความสามารถของนักเรียนแต่ละคน
  • ทางสถาบันจะมีการจัดแสดงดนตรี ชั้นเรียนแบบ Studio class และ Master class ซึ่งจัดโดยสถาบัน เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน