News & Activities

image10

นักเรียนโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซเข้าร่วมแสดงงานวันคริสตมาส ณ คริสตจักรมหาชน เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณครอบครัววิแวซที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด

ขอองค์พระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน