News & Activities

image9

นักเรียนวิแวซ “น้องปาล์ม” และ “น้องจันทร์เจ้า” ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Asian Grand Prix Ballet Intensive Program 2019 ตั้งแต่วันที่ 5-10 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ประเทศฮ่องกง