News & Activities

0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ จัดโครงการค่ายศิลปะสร้างสรรค์ช่วงปิดเทอมฤดูร้อน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 11-15 มีนาคม พ.ศ.2562