แผนกเต้น

ครูโบว์
ปฐมาภรณ์ วิริโยทัย

ครูหลิน
วิสุดาพร บุญทวี

ครูเก็น
ปรัชญา พงศ์เมธีกุล

ครูหญิง
วรนารี เซมู

ครูขิม
เพชรรัศมี นามทอน

ครูอาร์ต
ภัสร์ภวิชญ์ ภักษ์ธนันพงศ์

แผนกดนตรี

ครูแทน
สันติภาพ วิริโยทัย

ครูรีนา
มนัสนันท์ โนจนานฤดม

ครูเลวี
นารดา เหลาบับภา

ครูเก็ต
กุลลดา กำแพงแก้ว

ครูแป้ง
ปริญญาพร รุ่งรัศมี