ครูอาร์ต – ภัสร์ภวิชญ์ ภักษ์ธนันพงศ์

  • ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เอกนาฎยศิลป์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินธวิโรฒ
  • Creative, M Cool House Organization (2015-2016)
  • Coordinator, CDN Production (2016-2017)
  • Show director and Choreographer, Chiangmai Cabaret Show (2017-present)
  • ครูอาร์ตมีประสบการณ์ด้านการเต้น การสอนเต้นและการออกแบบท่าเต้นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ออกแบบท่าเต้นหลวงพี่แจ๊ส5G, ผู้ออกแบบท่าเต้นงานเปิดตัวเวทีแสดงสินค้าต่างๆและออกแบบการแสดงโชว์อีกมากมาย