ครูเก็น – ปรัชญา พงศ์เมธีกุล

ครูสอนเต้นโคฟเวอร์และฮิบฮอบแห่งโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ จบการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการสอบ Hip hop level 5 หลักสูตร A.T.O.D. ประเทศออสเตรเลีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ การแข่งขันเต้นรายการโทรทัศน์ “สงครามเท้าไฟ” ทางช่องกองทัพบกช่อง 5 มีประสบการณ์การสอนและออกแบบท่าเต้นมายาวนานกว่า 10 ปี อีกทั้งได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสิน ในงานแข่งขันเต้นตามเวทีต่างๆอีกมากมาย

ประวัติด้านการศึกษา

  • จบการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานด้านเต้นและการสอนเต้น

  • ผ่านการสอบ Hip hop level 5 หลักสูตร A.T.O.D. ของทางออสเตรเลีย
  • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ ของการการแข่งขันเต้นรายการโทรทัศน์ “สงครามเท้าไฟ” ทางช่อง 5
  • ประสบการณ์การสอนและออกแบบท่าเต้น ร่วม 10 ปี
  • ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสิน ในงานแข่งขันเต้นตามเวทีต่างๆ
  • เริ่มสอนเต้นที่สถาบันต่างๆ ตั้งแต่ปี 2007 – ปัจจุบัน