ครูขิม – เพชรรัศมี นามทอน

ประวัติด้านการศึกษา

 • มัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
 • มัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 • ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เริ่มเรียนบัลเล่ต์ตั้งแต่อายุ7ปี สอบผ่าน Elementary Examination In Classical Ballet (R.A.D) ในปี คศ.1995
 • Intermediate Part One Examination In Classical Ballet (R.A.D) ในปี คศ.1996
 • The Elementary Examination with Honours (Russian Ballet Society) ในปี คศ.2005

ผลงานด้านเต้นและการสอนเต้น

 • ครูผู้ช่วยสอนบัลเล่ต์ ที่สถาบัน P.B.T. House ตั้งแต่ ปีพศ.2540-2542
 • ครูสอนบัลเล่ต์โรงเรียนพระหฤทัย และโรงเรียนดนตรีYamaha ปีพศ.2542-2546
 • ครูสอนบัลเล่ต์ สถาบันรัสเซียบัลเล่ต์ เชียงใหม่ ปีพศ.2546-2550
 • ครู สอนบัลเล่ต์ ที่โรงเรียนแม่พระฟาติมา กรุงเทพ ในนามของ สถาบันรัสเซียบัลเล่ต์ ปีพศ.2550-2551
 • ตำแหน่ง Coordinator (ระดับชั้น G.7-9) ที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ปีพศ. 2551-2553
 • ทำธุรกิจส่วนตัว ปีพศ.2553-2555
 • ตำแหน่ง Coordinator (ระดับชั้น G.7-11)ที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ปีพศ.2555-2557
 • ทำธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่ปี2557-ปัจจุบัน
 • ร่วมแสดงบนเวทีประกวด นางสาวเชียงใหม่, ร่วมแสดงบนเวทีประกวด นางงามสงกรานต์, ร่วมแสดงงาน Nap และร่วมแสดงตามงานอีเวนท์ต่าง ๆ