ครูหลิน – วิสุดาพร บุญทวี

ครูใหญ่แห่งโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มีประสบการณ์การสอนเต้นมาอย่างยาวนานกว่า 25 ปี ครูหลินเป็นสมาชิกครูบัลเล่ต์ขึ้นทะเบียนของหลักสูตร Royal Academy of Dance (RAD Registered teacher) ลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเป็นสมาชิกหลักสูตร  The Commonwealth Society of Teachers of Dancing (CSTD) ประเทศออสเตรเลีย ผ่านการเรียนและสอบบัลเล่ต์ขั้นสูงของหลักสูตร RAD และแจ๊สแด๊นซ์ขั้นสูงของหลักสูตร CSTD นอกจากนี้ครูหลินยังผ่านการอบรมโครงการต่างๆอีกมากมายทั้งด้านการเต้น จิตวิทยาเด็ก การสอนของหลักสูตรและสถาบันอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

ประวัติด้านการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (ปวค.)
 • Certificate in Teaching Studies, Royal Academy of Dance (RAD)
 • ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ, มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี, โรงเรียนพาณิชยการลานนาเชียงใหม่ (LCC)

ผลงานด้านการเต้นและการสอนเต้น

 • Member Registered Teacher of the Royal Academy of Dance
 • Vocational Examination in Ballet Advanced, Royal Academy of Dance (RAD)
 • Advanced Graded Examination in Dance Classical Ballet Grade 8,

Royal Academy of Dance (RAD)

 • Grade 7 Modern Jazz, The Commonwealth Society of Teachers of Dancing (CSTD)
 • Grade SUB-LEMENTARY CLASSICAL BALLET

The Commonwealth Society of Teachers of Dancing (CSTD)

 • Elementary Classical Ballet, AUSTRALASIAN DANCE ASSOCIATION (ADA)
 • Elementary Jazz, AUSTRALASIAN DANCE ASSOCIATION (ADA)
 • เริ่มสอนเต้นบัลเล่ต์ ตั้งแต่ปี 1992 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ

 • ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาอารมณ์และสังคมของเด็ก” (Social & Emotional Intelligence Quotient), สถาบัน อี. คิว. อัจฉริยพัฒน์
 • ผ่านหลักสูตร ซิลเวอร์เทรนนิ่ง การพัฒนาตนเอง จาก บริษัท นิคเคนเซลล์(ประเทศไทย) จำกัด
 • รางวัลพนักงานแคชเชียร์ดีเด่น, King Power Duty Free Company Limited
 • ได้รับเลือกเต้นประกอบเพลง มิวสิก VDO เพลง มนต์เมืองเหนือ – ไก่ พรรณิภา