News & Activities

image1 (9)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ “ไอนส์” ด.ญ.กันต์ฤทัย วาณิชวัฒนะโกศล ได้คะแนนสอบเปียโนเกรด 1 ที่ 1 ของประเทศไทย เข้ารับเกียรติบัตรในงาน Trinity Award Thailand 2023.