ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ท่วงท่าที่สวยงามและการฝึกฝนอย่างปลอดภัย

โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ ใคร่กล่าวถึงข้อดีของหลักสูตรและเหตุผลในการเลือกใช้หลักสูตรบัลเล่ต์จากสถาบัน Royal Academy of Dance- RAD หรือ ชื่อเต็มคือ Royal Academy of Dance ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1920 ณ สหราชอาณาจักร เพื่อให้การสอนบัลเล่ต์ในสหราชอาณาจักรเป็นมาตรฐานเดียวกันและถูกต้องเป็นแบบแผน

ประวัติศาสตร์อันยาวนาน…

“สถาบัน Royal Academy of Dance ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ทั้งหมด 79 ประเทศ กว่า 36 สำนักงาน และสมาชิกจำนวนกว่า 14,000 คนทั่วโลก สถาบันมีนักเรียนที่เรียนหลักสูตรวิชาชีพครูด้านการเต้นกว่า 1,000 คน ทั้งมีนักเรียนอีกกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลกเข้าร่วมสอบประเมินผลบัลเล่ต์ในแต่ละปี ในปีที่ 94 นี้ ทางสถาบันยังคงเผยแพร่และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศทางด้านการเต้นต่อไป”

อ่านรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.royalacademyofdance.org/

ทำไมต้องเรียนบัลเล่ต์กับครูที่ขึ้นทะเบียนและเป็นสมาชิกหลักสูตร RAD

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักคิดว่าเรียนบัลเล่ต์ที่ไหนก็ได้ ขอแค่ลูกได้เต้น ใส่ชุดบัลเล่ต์สวยๆและสนุกสนานก็พอ

อ้างอิงจากบทความของสำนักข่าว BBC กล่าวว่า บัลเล่ต์มีสิ่งที่เหนือกว่ากีฬาทั่วไปคือเป็นศาสตร์แห่งศิลปะ การฝึกฝนที่ไม่ถูกต้องโดยคุณครูสอนเต้นที่ไม่ขึ้นทะเบียนครูและไม่ได้การรับรองจะสร้างความเสียหายและผลเสียให้แก่ผู้เรียนได้

ผู้บริหารใหญ่แห่งสถาบัน RAD กล่าวอีกว่า คุณครูสอนเต้นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับรองมาตรฐานนั้นจะขาดการชี้จุดสำคัญ รวมถึงไม่คำนึงถึงในเรื่องกายวิภาคและสรีระของผู้เรียน ผลักดันให้ผู้เรียนทำท่าที่ยากเกินความสามารถและสอนเร็วจนเกินไป ยกตัวอย่างเช่น อนุญาตให้นักเรียนขึ้นปลายเท้า ในขณะที่ร่างกายและข้อเท้าของนักเรียนยังไม่แข็งแรงพอที่จะทรงตัวบนปลายเท้าได้ เป็นต้น พฤติกรรมเหล่านี้จะทำลายอนาคตการเต้นและส่งผลเสียต่อสรีระของผู้เรียน

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://www.bbc.com/news/education-35130914