News & Activities

image3

นักเรียนวิแวซเข้าร่วมแสดงในงาน “World of Toys  Enjoyไปกับโลกของเล่น” ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา