News & Activities

image3

โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ ส่งครูเก็น ปรัชญา พงศ์เมธีกุล เข้าร่วมสัมมนา CSTD Teacher Training Course New Modern Jazz เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ สถาบันบางกอกแดนซ์ สยามพารากอน