News & Activities

image0

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564 สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในและภายนอกอาคารเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

image1
image2
image3
image5
image6
image7
image8
image9
image10