ครูเอ – สลินทรา วิริโยทัย

ประวัติด้านการศึกษา

  • ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ 2 (2009)
  • ประกาศนียบัตรด้านการศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิล DaySpring Bible College ประเทศสหรัฐอเมริกา (2010)
  • ประกาศนียบัตรด้านครูสอนโยคะเด็กและครอบครัว  “Yoga for kids and families”   Teacher training (RKY Internationally Recognized Certificate) กับองค์กร Rainbow kids yoga  (2015)

ประวัติการทำงาน

  • มัณฑนากร ที่บริษัท P49 deesign (2010-2013)
  • ผู้จัดการทั่วไปและครูสอนโยคะฟลาย ที่โรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ (2013-ปัจจุบัน)