News & Activities

image0 (5)

เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน พ.ศ.2564 ครูแทน สันติภาพ วิริโยทัย เจ้าของและผู้บริหารโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซ เป็นตัวแทนของโรงเรียนเดินทางไปเยี่ยมเยียน มอบทุนทรัพย์และสิ่งของที่จำเป็นให้แก่คริสตจักรลาปอทอ หมู่บ้านคอทะ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงอย่างยากลำบาก

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอวยพระพรครอบครัววิแวซทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการมอบถวายและส่งต่อสิ่งดีๆในครั้งนี้

image1 (3)
image2
image3
image4