News & Activities

MK

ขอแสดงความยินดีกับ น้องเอ็มเค เด็กหญิง ภัทรศยา มังตรีสรรค์ และน้องเพลิน เด็กหญิง นันท์นภัสร์ รุจิรวัฒน์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นโรงเรียนดนตรีและสอนเต้นวิแวซประจำปี 2562 และ 2563 จากสมาคมบัลเล่ต์ แจ๊ส เชียงใหม่